Новини на агенция

Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на българските малки и средни фирми

Безвъзмездна помощ до 50% от допустимите разходи за всеки отделен проект

Райфайзенбанк: Услугите и строителството се развиват благоприятно
10 Септември 2012 Райфайзенбанк България

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически анализ на данните, актуални към края на август. Анализаторите на банката отчитат подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, както и стабилизиране на очакванията на потребителите.

Райфайзенбанк представя възможностите за финансиране на селскостопански дейности пред земеделци от Пловдивския регион

Райфайзенбанк (България) ще представи начини и възможности за финансиране на селскостопански дейности в семинар за земеделски производители от Пловдивски регион на тема “Модернизацията на земеделските стопанства” на 11 септември 2012 г. в гр. Съединение, в сградата на общината.

Райфайзенбанк вече e на трето място в българската банкова система с 6.8 млрд. лв. активи към юни 2012 г. 29.4 млн. лева печалба след данъци

Райфайзенбанк с ръст на активите от 4.1% на годишна база до 6.8 млрд. лв. и едно място напред в класацията на българската банкова система по размер на активите

Райфайзенбанк: Смесени сигнали за икономиката. Възможен е до около 2% растеж през третото и четвъртото тримесечие на годината

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува новото издание на месечния си макроикономически обзор, базиран на наличните към началото на юли данни за основните показатели на българската икономика.