vivo: опитът на специалистите на локалните пазари играе важна роля за развиването на технологичните решения