пресконференция по инвестиционен проект DIR-51011116-20-62 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”