Жителите на Добрич изпратиха лятото с много движение и интересни инициативи в „Активна събота“