“Зелените решения от България”: Провежда се първото национално проучване на зелените герои