Застрахователни компании ще защитават обекти на ЮНЕСКО по света