„Защо тези деца обичат училище?“ открива кинофестивала „(не)Възможното образование“.