Започва организирането на обучителни семинари за ученици и информационни срещи за превенция от възникване на горски пожари