Започна най-мащабният фестивал за електронни и традиционни спортове в България Game Evolution 2016.