Започна форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“