Занижено търсене на мениджъри по време на пандемията