#ЗалесявамеАктивно2022 събра над 500 доброволци, сред които 200 деца и се превърна в истински семеен празник