Заключително събитие - приобщване и участие на ромите