Заедно в час започва да набира нови участници по програмата си