Заедно в час отново набира участници по програмата си