Заедно в час набира нови участници по програмата си до 20 ноември