“Заедно в час” набира кандидати за програмата си до 25 март и отваря кампанията си за училища партньори