„Забавното лятно четене“ тази година стартира с национална кръгла маса за грамотността на българските деца