За втори път тази година Общественият борд на TELUS International в България кани НПО да представят свои проекти за финансиране