За пръв път се провежда интерактивен урок в реално време между различни учебни зали