За първи път в Пловдив – творческа вечер, посветена на Яна Язова