За първи път в България УниКредит Булбанк предлага овърдрафт срещу студентска стипендия