За културните връзки между Япония и България – пиано концерт „Взаимност“