За хората и околната среда: GTC публикува първи доклад за устойчиво развитие (ESG) на недвижимите имоти