За 5-та поредна година “Гордея се с труда на моите родители” помага при кариерното ориентиране на децата