За 24 май дари любими книги за българските читалищни и училищни библиотеки