ЗЕЛЕНА КАМПАНИЯ ЩЕ НАСЪРЧАВА ВРЪЩАНЕТО НА СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ ОТ БИРА