ЗАВЪРШИ ПРОЕКТЪТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „СБР – НК”