ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕДИЦИ И ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ В ПИРОГОВ, СЪВМЕСТНО С ЦПО „АКАДЕМИЯ”