ЗАПОЧНА ИНФОРМИРАНЕ И АНГАЖИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ