ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРОВЕДЕ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО