ЗАХАРНИ ЗАВОДИ предприема инициатива по зарибяване на река Янтра