ЗАГОРКА ПОДКРЕПЯ ИНФОРМАЦИОННАТА ЛИНИЯ ЗА АЛКОХОЛА И ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ НА „АРЗ СОЛИДАРНОСТ“