ЗАГОРКА ОБОБЩИ НАПРЕДЪКА СИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В ЕЖЕГОДНИЯ СИ ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2022