Юбилейна международна изложба МЕСОМАНИЯ “20 ГОДИНИ СЪС СОБСТВЕНО ЛИЦЕ”