Йога нидра за повече светлина в най-тъмното време и светъл преход в новата 2014