Yettel и бизнесът обмениха опит в областта на устойчивите практики