Японско изкуство на над 600 години ще бъде представено в София