Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020