XIV Национална Конференция по е-Образование - 25 октомври, 2018, International Business School