WWF стартира кампания, насърчаваща ефективното използване на енергията в домакинството