WWF спечели дело за прекратяване на незаконни санитарни сечи в Пирин