WWF предлага алтернативи за въгледобивните райони в България