WWF, партньори и доброволци възстановиха ценни крайречни гори по Дунав и Марица