WWF насърчава търсенето на продукти от устойчиво произведена дървесина