WWF изготви първото проучване на тази тема сред супермаркетите