WWF и партньори проведоха конференция, посветена на горската биомаса