WWF и ГБИТК с конференция за прехода към зелена икономика