WWF алармира, че пожарите в Амазонските джунгли заплашват 265 застрашени вида