WWF: Зеленият пакт трябва да наблегне на пет ключови аспекта